Intertstate Dans Studio
 

Lesgeld

roosterrand.jpg

Prijzen Interstate Dans Studio: 
(Per 1 januari 2012)  
Inschrijfgeld                 € 9,00 
Losse les                     € 9,00


lessen 45 minuten
per maand                                             €   24,50
per 3 maanden                                      €   73,50
per 6 maanden                                      € 142,00
per 12 maanden                                    € 284,00
 
 
lessen 60 minuten
per maand                                             €   27,00
per 3 maanden                                      €   81,00
per 6 maanden                                      € 157,00
per 12 maanden                                    € 314,00
 
Gezinskorting per maand op de les van de 2e persoon  €1,50.
Bij 3 of meer lessen per persoon, per maand € 1,50 korting per les.

Passe-partout per persoon € 108,00. Recht op minimaal 5 lessen, wanneer een les vol is, geen toegang voor passe-partouthouders.

Het lesgeld verloopt via automatische incasso. Bij de inschrijving vult de nieuwe leerling een machtiging in voor de automatische incasso.

IBAN NUMMER NL94ABNA0550695028

BIC CODE ABNANL2A

Interstaters tot 18 jaar met een Ooievaarspas ontvangen op de 1e les 100% korting.

Interstaters tot 18 jaar met een Ooievaarspas ontvangen op de 2e les 50% korting.   

Interstaters vanaf 18 jaar met een Ooievaarspas ontvangen op de les 50% korting.   

De Ooievaarspas moet ieder kwartaal gescand worden.